Strona główna
Czym różni się pełnomocnictwo notarialne od zwykłego pełnomocnictwa?
Czym różni się pełnomocnictwo notarialne od zwykłego pełnomocnictwa?

04.07.2024

Czym różni się pełnomocnictwo notarialne od zwykłego pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo to narzędzie, które pozwala osobie fizycznej lub prawnej przekazać swoje uprawnienia innemu podmiotowi. Istnieją dwa główne rodzaje pełnomocnictw – zwykłe i notarialne. W artykule omówimy różnice między nimi oraz kiedy warto wybrać jedno z nich.

 

Rodzaje pełnomocnictw

 

Pełnomocnictwo zwykłe to dokument sporządzony w formie pisemnej, w którym pełnomocnik otrzymuje upoważnienie do wykonania określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Może być ono udzielone na czas określony lub nieokreślony, a także może być odwołane w każdym momencie przez mocodawcę. Pełnomocnictwo zwykłe wystarcza w przypadku wielu codziennych sytuacji, takich jak reprezentowanie kogoś przed urzędami, zawieranie umów czy zarządzanie majątkiem.

 

Pełnomocnictwo notarialne to natomiast dokument sporządzony przez notariusza, który nadaje mu większą moc prawną i wiarygodność. Jest ono wymagane w przypadku niektórych czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości, spisywanie testamentu czy reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym. Pełnomocnictwo notarialne może być również udzielone na czas określony lub nieokreślony, ale jego odwołanie wymaga ponownego zgłoszenia się do notariusza.

 

Kiedy wybrać pełnomocnictwo notarialne

 

Pełnomocnictwo notarialne jest zwykle wybierane w przypadku czynności o większej wadze prawnej, które wymagają większego zaufania i pewności co do tożsamości pełnomocnika oraz jego uprawnień. Warto wybrać pełnomocnictwo notarialne, gdy istnieje ryzyko, że pełnomocnik może działać na niekorzyść mocodawcy lub gdy chcemy uniknąć ewentualnych problemów związanych z kwestionowaniem ważności pełnomocnictwa przez inne osoby czy instytucje.

 

Koszty i formalności

 

Pełnomocnictwo zwykłe jest tańsze i łatwiejsze w sporządzeniu, gdyż nie wymaga udziału notariusza ani ponoszenia opłat notarialnych. Może być ono sporządzone samodzielnie przez mocodawcę lub z pomocą prawnika. Ważne jest jednak, aby pamiętać o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, takich jak podpisanie dokumentu przez obie strony oraz ewentualne załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość stron.

 

W przypadku pełnomocnictwa notarialnego konieczne jest zgłoszenie się do kancelarii notarialnej, gdzie notariusz sporządzi odpowiedni dokument. Koszty związane z tym rodzajem pełnomocnictwa są wyższe, gdyż obejmują opłatę notarialną oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z tłumaczeniem dokumentów czy potwierdzaniem tożsamości stron. Jednak większa moc prawna i wiarygodność tego rodzaju pełnomocnictwa może okazać się korzystna w dłuższej perspektywie, zwłaszcza w przypadku ważnych czynności prawnych.